2019 metų kovo 28 dieną Lietuvos beisbolo asociacija (LBA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Sporto Universitetu (LSU). Abi organizacijos įsipareigojo vykdyti bendrus projektus, susijusius su sporto mokslo, švietimo, sporto ir sveikatinimo veiklomis. Be to, LSU sudarys sąlygas Lietuvos beisbolo asociacijos siunčiamiems specialistams kelti kvalifikaciją, naudotis LSU metodine bei materialine baze; kvies į konferencijas, seminarus ir kitus renginius. Savo ruožtu, LBA konsultuos LSU personalą tobulinant studijų programas, užsakys mokslinius tyrimus ir testavimus, sudarys sąlygas LSU studentams atlikti praktiką.

LSU yra vienintelė institucija Lietuvoje rengianti beisbolo trenerius. Kasmet su beisbolo sportu taip pat supažindinami bendro kurso studentai pasirinkę kūno kultūros ir treniravimo sistemų studijų programas (apie 200 studentų). Tęstinėje studijų programoje mokosi beisbolo žvaigždė Dovydas Neverauskas. Šiuo metu bene visi aktyvūs LBA treneriai yra baigę šią instituciją arba LSU įgiję kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą.

Nuotraukoje matome sutartį savo parašais patvirtinusius – Universiteto rektorė Diana Rėklaitienė ir LBA prezidentas Virmidas Neverauskas.