SEMINARAS MAŽEIKIUOSE

Praėjusią savaitę Mažeikiuose pirmą kartą surengtas beisbolo seminaras mokytojams ir šios sporto šakos megėjams. Seminare dalyvavo iki 25 žmonių iš pačių Mažeikių ir aplinkinių vietovių. Lietuvos beisbolo asociacijos prezidentas Vermidas Neverauskas vesti šį renginį pakvietė profesorių, daktarą, Lietuvos sporto universiteto Sporto mokslo ir inovacijų instituto direktorių, Lietuvos beisbolo asociacijos prezidiumo narį Sigitą Kamandulį. Duodamas interviu www. beisbolas.lt puslapiui, profesorius Sigitas Kamandulis, kad jo ,,Seminaro tema – Beisbolo žaidimo įvairių formų taikymas kūno kultūros pamokose. Sporto žaidimai kūno kultūros pamokoje užima svarbią vietą. Žaidžiant žaidimus sukuriamas palankus emocinis fonas pamokos uždaviniams vykdyti. Beisbolo žaidimo įvairių formų taikymas kūno kultūros pamokoje padeda tobulinti judamuosius gebėjimus, ugdyti fizines, moralines ir valios ypatybes. Žaidžiant beisbolą svarbi tinkama mokinių tarpusavio sąveika, visų žaidėjų iniciatyva, kolektyviškumas. Pateikta programa gali būti efektyvi mokinių integruoto ugdymo priemonė ir būdas. Šios programos tikslas:

Kūno kultūros pamokų metu taikant beisbolo žaidimo įvairias formas integruotai lavinti mokinių judamuosius gebėjimus bei moralines ir valios savybes. Šios programos uždaviniai:

* Supažindinti mokinius su beisbolo žaidimu, inventoriumi.

* Įvairinant pamokos turinį didinti mokinių fizinio aktyvumo motyvaciją.

* Mokant naujo žaidimo žadinti mokinių kūrybiškumą ir loginį mąstymą.

* Žaidžiant beisbolą lavinti mokinių greitį, vikrumą, koordinaciją.

* Žaidžiant beisbolą ugdyti atkaklumą, drausmę, kolektyviškumo dvasią.

* Skatinant mokinių kūrybinį ir loginį mąstymą, ugdyti gebėjimus koncentruoti dėmesį.

* Ugdant fizinį pajėgumą žadinti mokinių pasitikėjimą savimi, gebėjimus priimti sprendimus ir atsakyti už juos.

Neabejoju, kad tokie seminarai labai reikalingi ir anksčiau, ar vėliau surasime susidomėjusių mokytojų. Mažeikiuose kai kurie mokytojai buvo vyresni, keli jauni bet labai įsitraukę į savo sporto šakas arba atvažiavo iš kaimo (nėra mokinių). Bet vis tiek reiktų visus dalyvius šiuo metu dar kartą apklausti, gal kuris nors susidomėjo, nes pas juos ypatinga situacija – yra rėmėjas ir yra jau surinktų vaikų. Bet kokiu atveju tokius seminarus tarp fizinio mokytojų reikia vykdyti – tuo didinsime beisbolo sporto šakos žinomumą”.